De ere-leden van C.V. “de Platte Knip”

Zoals gebruikelijk is, heeft ook onze vereniging een aantal ere-leden. Mensen die van grote betekenis zijn geweest voor de vereniging (en soms nog zijn!). Zij worden op voordracht van het bestuur en na goedkeuring door de senaat vereerd met de titel “ere-lid van C.V. de Platte Knip”.

Onze ere-leden zijn/waren:
Hr. Albert de Witte. †
Albert de Witte was behalve ere-lid ook ere-voorzitter. Hij is mede-oprichter van onze vereniging, eerste Prins en jarenlang voorzitter geweest. Iemand met grote verdiensten voor het carnaval in Brakkenstein.
Hr. H. Brandts †
Hr. J. v. Dijk †
Hr. J. Guelen †
Mw. E. v.d. Heiligenberg
Hr. P. Jansen †
Hr. G. Kok
Hr. en Mw. G. Lamers †
Mw. A. Peters – v. Bokhoven †
Mw. S. Roest †
Hr. T. Roos
Hr. R. Roos
Hr. P. Stunnenberg †
Hr. W. Weustink †
Hr. A. de Witte †
Mw. de Witte †
Hr. A. Kersten †

Ere-senator zijn de tot nu toe de 50 ex-Prinsen die dat worden op voordracht van de senaat in het jaar na het Prinschap.