C.V. de Platte Knip kent verschillende lidmaatschap vormen. Dit is uiteraard afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
Heeft u een gezin met kinderen? Dan past het gezinslidmaatschap goed bij u. Kinderen tot en met 17 jaar hebben dan gratis toegang tot de activiteiten. Speciale activiteiten kunnen een aparte toegangsregeling hebben. Dit wordt dan expliciet aangegeven. Uiteraard gelden er per activiteit voorwaarden betreffende de toegang (entreeprijs en/of leeftijd). Het lidmaatschap kent een looptijd van één seizoen (maand Mei tot Mei) en wordt stilzwijgend verlengd tot wederopzegging. Voor het seizoen 2022-2023 bedraagt het gezinslidmaatschap € 44,- Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk (per E-mail mag ook) te gebeuren bij de ledenadministratie@platteknip.nl

Bent u alleen en 18 jaar en ouder? Dan past het individueel lidmaatschap goed bij u. U heeft dan gratis toegang tot de activiteiten. Speciale activiteiten kunnen een aparte toegangsregeling hebben. Dit wordt dan expliciet aangegeven. Uiteraard gelden er per activiteit voorwaarden betreffende de toegang (entreeprijs en/of leeftijd). Het lidmaatschap kent een looptijd van één seizoen (maand Mei tot Mei) en wordt stilzwijgend verlengd tot wederopzegging. Voor het seizoen 2022-2023 bedraagt het individueel lidmaatschap € 33,- Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk (per E-mail mag ook) te gebeuren bij de ledenadministratie@platteknip.nl

Wilt u als individu of bedrijf de vereniging in het bijzonder steunen? Dan is wellicht het lidmaatschap als “Vrienden van de Platte Knip” iets voor u. U heeft dan gratis toegang tot de activiteiten. Speciale activiteiten kunnen een aparte toegangsregeling hebben. Dit wordt dan expliciet aangegeven. Uiteraard gelden er per activiteit voorwaarden betreffende de toegang (entreeprijs en/of leeftijd). Het lidmaatschap kent een looptijd van één seizoen (maand Mei tot Mei) en wordt stilzwijgend verlengd tot wederopzegging. Voor het seizoen 2022-2023 bedraagt het individueel lidmaatschap “Vrienden van de Platte Knip” € 55,- en het bedrijfslidmaatschap “Vrienden van de Platte Knip” €111,- Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk (per E-mail mag ook) te gebeuren bij de ledenadministratie@platteknip.nl

Wilt u de vereniging (eenmalig) steunen? Dan kunt u donateur worden. Dit kan vanaf €10,- Voor de toegang tot onze activiteiten dient u dan wel waar gevraagd entree te betalen.

U kunt zich aanmelden via ledenadministratie@platteknip.nl