RABO Clubsupport

Beste carnavalist,

De platte Knip heeft zich dit jaar aangemeld voor Rabo Clubsupport, mensen die een rekening bij de Rabobank hebben kunnen op “Karnavalsvereninging de Platte Knip” stemmen. We willen natuurlijk zoveel mogelijk stemmen krijgen, want meer stemmen levert meer geld op voor onze carnavalsvereniging.
Heb je zelf geen rekening bij de Rabobank, vraag dan vrienden en kennissen die dat wel hebben om op ons te stemmen.

Stemmen kan van 4 tot 25 oktober via de Rabo app of online op [http://www.rabo-clubsupport.nl)
In de bijlage vind je de flyer met meer informatie.

Alvast hartelijk dank voor jullie bijdrage.

3x krachtig Alaaf.

Bestuur CV De Platte Knip

*********************************************************************************************************

C.V. de Platte Knip

zoekt een nieuwe Penningmeester

Zou u het leuk vinden om deze functie binnen een gezellige carnavalsvereniging te bekleden, neem dan contact met ons op.

Vacature Penningmeester

Taken:
• Draagt er, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid.
• Stelt in overleg met het bestuur het budget vast voor de commissies
• Vergadert maandelijks met het hoofdbestuur
• Beheert de geldmiddelen
• Verzorgt de administratie van de inkomsten en uitgaven
• Stuurt rekeningen uit voor contributies
• Begeleidt en beheert de financiën van de commissies
• Onderhoudt contact met de ledenadministratie
• Doet de betalingen namens de vereniging
• Bereid bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen voor (o.a. het afleggen van verantwoording voor de balans en begroting van de vereniging, maakt financieel jaarverslag.
• Verzorgt de contacten met de kascommissie
• Vraagt subsidies aan

Voor deze functie is het belangrijk dat de penningmeester financieel onderlegd is en een open en transparante houding heeft.
Mocht je geïnteresseerd zijn in deze functie, stuur dan een mail naar secretaris@platteknip.nl of bel 06-40622882.
Bestuur C.V. de Platte Knip