Narren en Narinnen,

In februari 2019 mocht ik voorop gaan in het carnavalsgedruis. Met veel goede herinneringen kijk ik, samen met mijn Kabinet, terug op een mooie regeerperiode als Prinses Anita I van ‘t Knippenstekkie. Met naast ons een bruisend Jeugdkabinet hebben we geprobeerd een feestelijk gezicht te geven aan het Carnaval 2019 in ’t Knippenstekkie.

We bezochten met plezier de vele activiteiten in ‘t Knippenstekkie, georganiseerd door onze eigen carnavalsvereniging c.v. De Platte Knip. Alle vrijwilligers die daar een bijdrage aan hebben geleverd verdienen een dikke pluim voor hun inzet en kwaliteit van het programma. Wij als Kabinet waren trots om het gezicht te mogen zijn van deze enthousiaste club.

Ook konden we steeds op een warm welkom rekenen als we onze opwachting maakten bij een van onze Brakkensteinse verenigingen en horeca gelegenheden. Te gek om mee te maken wat er allemaal gebeurt binnen onze wijk tijdens de carnavalsdagen.

Buiten de wijk zijn we als Kabinet ook actief geweest en bezochten Pronkzittingen, feestavonden en recepties van onze zusterverenigingen in Knotsenburg en omgeving. Een mooie ervaring, waarbij de onderlinge verbondenheid voorop stond. Opvallend vaak kregen we positieve reacties op onze, met name uit vrouwen bestaande, afvaardiging.

Bij al onze bezoekjes werden we vakkundig begeleid door onze eigen Prinsencommissie en een privé chauffeur bracht ons overal veilig naartoe. Petje af voor hun inzet.

Het collectegeld dat door de Platte Knip opgehaald wordt in de wijk, wordt o.a. besteedt aan fruitmanden voor langdurige zieken en mensen die een opkikker kunnen gebruiken. Aan mij en het Kabinet viel de eer om deze fraai opgemaakt fruitmanden rond te brengen bij mensen thuis of tijdens een bezoek aan zieken- of verzorgingshuis. Een hele mooie en dankbare taak. Fijn dat we op deze manier iedereen plezier aan het carnaval konden laten beleven. Een klein gebaar van ons , waarbij we veel respect hebben gekregen voor de manier waarop mensen omgaan met hun situatie.

Een geweldige ervaring, die ik niet had willen missen. Ik wens mijn opvolger Prins Stan den 1ste en zijn kabinet een geweldig Carnaval 2020, en hoop dat zij er straks met evenveel plezier op terugkijken als wij nu doen. Gelukkig komt er ook weer een Jeugdkabinet, dat ik héél véél plezier toewens tijdens de dolle dagen van 2020 ! Toekomst verzekerd zou ik zeggen.

3X Krachtig alaaf!

Ex-Prinses Anita den Eerste