De commissies

 

De senatoren hebben zitting in diverse commissies. In elke commissie wordt een (deel) van de activiteiten georganiseerd.
De volgende commissies in het sub menu zijn hierbij actief met de samenstelling (seizoen 2018~2019).